ZHONG XIN DAO I LIQ CHUAN

Zhong Xin Dao jest kwintesencją chińskiego rodzinnego systemu bojowego – I Liq Chuan. Głównym sifu i spadkobiercą w prostej linii zgodnie z chińską tradycją jest sifu Sam Chin, syn Chin Lik Keong.

Kilka słów z historii

Historia I Liq Chuan nie jest do końca jasna. Jest to system chiński, którego założycielem jest Chin Lik Keong. Uczył się on od wielu mistrzów m.in. od sifu Lee Sum ze stylu Lee i sifu Len ze stylu Oka Feniksa. Jednak jego ostatnim nauczycielem był sifu Lee Kam Chow nauczający stylu Feng Yang Lu Yi (zwanego również Lu Yie Pa Kua, Hsing-I Pa Kua albo Liew Mun Pan). Była to sekretna sztuka walki, znana i używana tylko plemionom nomadów do ochrony na plemienia i rodziny na otwartych drogach, które przemierzali prowadząc koczowniczy tryb życia. Najwyższy poziom umiejętności i wtajemniczenia przekazywany był tylko członkom rodziny. Chin Lik Keong przez lata swojej nauki Feng Yang Lu Yi rozpracował umiejętności zdobyte z poprzednich stylów zgodnie z jej filozofią – tzn. na ruchy zgodne naturą ludzkiej konstrukcji i struktury. W ten sposób sifu Chin Lik Keong poszerzył i wzbogacił styl o własną wiedzę i doświadczenie. Po wielu lachach praktyki doszedł również do wniosku, że Feng Yang Lu Yi jest t sztuką samo-poznania i samo-realizacji, zarówno naszej psychiki (stąd I) jak i naszej fizyczności (Liq). Uważając, że żadna z poprzednich nazw nie oddaje już jej istoty , zmienił nazwę na I Liq Chuan.

W 1976 roku sifu Chin Lik Keong utworzył w Malezji Stowarzyszenie I Liq Chuan. Jego najstarszy syn i współtwórca systemu – Chin Fan Siong – Sam Chin z godnie z tradycją chińskich nomadów, odziedziczył rodzinną sztukę walki. Podniósł również jej wartość precyzując jej fundamentalne zasady.

W latach ’70 – ’80 sifu Sam Chin stoczył wiele walk w Malezji i wygrywał liczne zawody m.in. Mistrzostwa kickboxingu w wadze ciężkiej w Selangor w Malezji w 1978.

W 1991 roku sifu Sam Chin z rodziną wyemigrował z Malezji do Kalifornii. Za namową bliskiego znajomego, rok później przeprowadził się do Nowego Yorku i podjął pracę w zakonie buddyjskim Chuang Yen w Carmel. Odnajduje tam głęboki związek między I Liq Chuan a filozofią buddyjską/Chan (Zen). Codzienny kontakt z mnichami buddyjskimi wpłynął na jego filozofię pogłębiając zrozumienie idei świadomości i zdolności postrzegania. Określa świadomość jako serce I Liq Chuan i tylko dzięki niej możliwy jest postęp i rozwój w I Liq Chuan jako sztuki walki. Niedługo po rozpoczęciu pracy w klasztorze, rozpoczyna również nauczanie I Liq Chuan w Stanach. Aby przyciągnąć zachodnich uczniów i zachować czystość systemu jednocześnie, zbudował i wdrożył pełen system nauczania dla uczniów i instruktorów w skład którego wchodzi przewodnik nauczania dla nauczycieli i system nadawania stopni dla uczniów i instruktorów.

Amerykańska federacja Wushu Kung-Fu przyznaje mu miejsce w swojej Galerii Sław za wybitne osiągnięcia.

Po latach nazwa systemu została znów przez niego zmieniona. Dziś system znany jest na całym świecie jako Zhong Xin Dao I Liq Chuan i jest praktykowany nie tylko w USA, ale i Rosji, Australii, Niemczech, Austrii, Włochach, Francji, Białorusi, Łotwie, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i Polsce.

Czym jest Zhong Xin Dao I Liq Chuan?

Trening Zhong Xin Dao I Liq Chuan jest niezwykle skutecznym i efektywnym sposobem na zrozumienie mechaniki ruchu ciała oraz naukę koordynacji i integracji ciała i umysłu. Szybko przekłada się na praktyczne efekty u ćwiczących, takie jak równowaga, koordynacja i harmonia ruchu, relaks, siła, świadomość własnego ciała i otoczenia oraz gotowość. Poprzez zharmonizowanie ciała (balans pomiędzy Yin i Yang), trening uczy efektywnego i świadomego ruchu oraz umiejętności wykorzystywania go do samoobrony.

Podejście Zhong Xin Dao, to metoda przy pomocy której rozpoznajemy i uświadamiamy sobie warunki takimi, jakimi są, ich ograniczenia, proces zmiany i naturę świadomości. Trening ma na celu zauważenie i uświadomienie sobie, że każdy ruch, każde zastosowanie jest jedynie efektem procesu równoważenia siebie samego, napędzanego poprzez własne zharmonizowanie umysłu i ciała.

Zapraszamy do oglądania.

Nasz Klub Okinawa Karate-do związany jest z Zhong Xin Dao
I Liq Chuan od pierwszych saminariów sifu Sam China w Polsce, czyli od blisko 10 lat. Sensei Zbigniew Wójcik wraz ze swoimi uczniami uczestniczy w seminariach i obozach regularnie od tego czasu, wykorzystując każdą okazję kiedy sifu Sam Chin albo jego bliski uczeń – Joshua Craig jest w Polsce. Parokrotnie udało nam się zorganizować seminaria z Joshua Craig’iem u nas w klubie, a już od 14 września 2019 otwieramy regularne treningi w każdą sobotę 11 – 12:30, ul. Wiktorska 30/32.

Polecamy do dalszej lektury

https://www.facebook.com/officialiliqchuan/