3.10.2017

KLUB OKINAWA KARATE-DO

POWSTANIE KLUBU

Naszą działalność przy UW rozpoczęliśmy pod koniec lat 70. Był to okres tworzenia pierwszych struktur organizacyjnych związanych z karate w Polsce. Zaczęły w tym czasie powstawać pierwsze sekcje, kluby karate, a wreszcie Polski Związek Karate, który skupiał praktycznie większość klubów związanych ze sztukami i sportami walki. Jako klub braliśmy w tym czynny udział, a nasi trenerzy: Leszek Drewniak (nasz trener i jeden z twórców jednostki specjalnej GROM) i Paweł Rafalski (doskonały technik, wielokrotny medalista i wspaniały nauczyciel) byli długoletnimi głównymi szkoleniowcami PZK i trenerami kadry Polski.

W latach ’90 działaliśmy jako sekcja karate przy AZS UW, szkoląc niezliczone grono studentów Uniwersytetu Warszawskiego, następnie idąc drogą rozwoju w 2003 r. przekształciliśmy się w Klub Okinawa Karate-do przy AZS UW. Dziś jesteśmy już samodzielnym klubem kształcącym dzieci, młodzież, ale przede wszystkim mogącym poszczycić się silną, aktywną grupą dorosłych, z których wielu wykształciliśmy na instruktorów. Niektórzy z nich prowadzą własne kluby i razem tworzymy karatecką rodzinę. http://karate-do.pl/karate/karatecka-rodzina-czyli-zaprzyjaznione-kluby/

NASZA DROGA – OD KARATE SHOTOKAN DO OKINAWA SHORIN-RYU KARATE

Od początku naszej działalności byliśmy związani z karate Shotokan i karate Wado-ryu, co było wynikiem naszych kontaktów zagranicznych i sytuacji politycznej lat ’80 w Polsce. W efekcie zaowocowało to naszym podejściem do karate, jako do czegoś bardzo precyzyjnego i wypracowanego, wymagającego dużego nakładu pracy zarówno fizycznej jak i intelektualnej.

Po 1989r. możliwość nawiązywania kontaktów z uznanymi nauczycielami zagranicznymi znacznie wzrosła, z czego jako fascynaci karate nie mogliśmy nie skorzystać. Naszymi nauczycielami byli między innymi:

  • Rob Zwarties – 7 dan Wado-ryu
  • Keneth Funakoshi – 9 dan Karate Shotokan
  • Taika Oyata – 10 dan Ryu-te
  • Kenyu Chinen – 9 dan Okinawa Shorin-ryu / 8 dan Okinawa Kobudo
  • i wielu innych

Ich wpływu na nasze karate nie da się przecenić. Szczególną rolę odegrał i nadal odgrywa hanshi Kenyu Chinen, długoletni uczeń Shuguro Nakazato (10 dan) i Katsuya Miyahiry (10 dan) z karate Shorin-ryu oraz Shinpou Matayoshi (10 dan) z Okinawa kobudo. Dzięki niemu poznaliśmy karate i kobudo u samego źródła – na Okinawie.

„Karate, które rozprzestrzeniło się na Tokyo, jest niekompletne. Ci, którzy uważają, że karate to tylko kopnięcia i uderzenia i sądzą, że rzuty i dźwignie są zarezerwowane tylko dla judo czy ju jitsu, zostali wprowadzeni w błąd. Nasze umysły powinny zostać otwarte i dążyć do poznania sztuki walki w sposób kompletny.” – Kenwa Mabuni (1889-1952)

Ćwicząc Shotokan, dążyliśmy przez cały czas do jak najpełniejszego poznania Karate. Te poszukiwania zaprowadziły nas do samego źródła, do korzeni – do Okinawa Shorin-Ryu Karate-do. Najlepiej bowiem uczyć się od najlepszych i od tych, którzy o karate wiedzą najwięcej i to z pierwszej ręki.

Stały kontakt z dobrym nauczycielem to podstawowy element rozwoju, a dzięki sensei Aleksandrowi Staniszewowi (8 dan Okinawa Shorin-ryu Karate-do i 7 dan Okinawa Kobudo), który jest prekursorem Okinawa Karate w Polsce i prezydentem Polskiej Unii Okinawa Shorin-ryu Karate-Do Kobudo (PUSKK).

PUSKK działa w ramach World Oshukai Dento Okinawa Shorin-ryu Karate Do Kobudo Federation (W.O.F) od 1993 r. z sensei A. Staniszewem jako Sekretarzem Generalnym W.O.F. na czele. A my mamy szczęście być tego częścią uczestnicząc w comiesięcznych stażach w Pińczowie u sensei A. Staniszewa, stażach międzynarodowych w Polsce i zagranicą z sensei K. Chinen oraz w zawodach klasy krajowej i międzynarodowej.

Link PUSKK – http://www.okinawakarate.pl

KLUB OKINAWA KARATE-DO DZIŚ

Klub dziś to przede wszystkim

NASZ SENSEI – ZBIGNIEW WÓJCIK

Twórca Klubu Okinawa Karate-do, pasjonat karate i sztuk walk wszelakich, zaraża nas swoją pasją każdego dnia na i po treningu. Ponad 40 lat na macie.

6 dan Okinawa Shorin Ryu Karate 2011

5 dan Okinawa Kobudo 2016

4 dan Karate Shotokan

Czarny pas Karate Kempo Ryu Te 2001

Poniżej zapraszamy serdecznie do naszej fotogalerii, podejrzeć nie tylko nasze treningi, ale również seminaria we Francji czy na Okinawie. Uprzedzamy – niektóre zdjęcia są doprawdy archiwalne 🙂

NASZE TRENINGI

KARATOWNIE LETNIE I ZIMOWE

SEMINARIA Z SENSEI KENYU CHINEN

ZAWODY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE

PO GODZINACH