KOBUDO – WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE MISTRZOWSKIE DAN

Twórcą wymagań egzaminacyjnych Okinawa Kobudo jest mistrz – kyoshi Kenyu Chinen. Sensei Kenyu Chinen rozpoczął treningi Kobudo w 1962 roku u mistrza Shinpo Matayoshi (10 dan) – sukcesora rodzinnej linii Matayoshi, twórców Okinawa Kobudo. Pod okiem swojego nauczyciela trenowała 35 lat zyskując przydomek ’Matayoshi student number one’, stając się najważniejszym przedstawicielem piątej generacji Kobudo: Shintoku Matayoshi – Shinko Matayoshi – Shinpo Matayoshi – Kenyu Chinen. Wymagania egzaminacyjne W.O.F./PUSKK Kobudo są technikami wypracowanymi przez wiele pokoleń mistrzów. Ułożone zostały w logiczną całość gwarantującą odpowiedni poziom wyszkolenia. Główne kata i ich interpretacja jest dziełem rodziny Matayoshi, ale kilka kata – sansetsukon Hahuko, Bo Kihon Ichi, Bo Kihon Ni zostały skonstruowane przez sensei Kenyu Chinen i włączone do systemu Kobudo rodziny Matayoshi. Podobnie niektóre kihony. Obecny ich kształt zatwierdzony został w 1993 r. w momencie utworzenia World Oshukai Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation.

Informacje i wymagania wstępne

Członkowie Klubu Okinawa Karate-do do pierwszego egzaminu mistrzowskiego przystępują za zgodą senseia prowadzącego – Zbigniewa Wójcika. Dotyczy to również wszystkich kolejnych stopni mistrzowskich. Egzamin odbywa się corocznie i jest przeprowadzany przez głównego instruktora PUSKK – kyoshi Aleksander Staniszew.

Warunkiem obowiązkowym dla członków klubu jest również uczestnictwo Centralnym Kongresie Karate PUSKK w tym samym sezonie treningowym co egzamin.

Status stażu krajowego posiada staż prowadzony przez głównego instruktora PUSKK – kyoshi Aleksander Staniszew, a stażu międzynarodowego przez głównego instruktora W.O.F. – hanshi Kenyu Chinen.

Jedynym potwierdzeniem posiadanego stopnia szkolnego Kyu jest Certyfikat wydany przez PUSKK – jest to unikalny dokument, bowiem jego metryka wywodzi się w prostej linii od założyciela Karate i jednocześnie założyciela Shorin-Ryu – mistrza Sokona 'Bushi’ Matsumury.

Osoba zdająca

 • musi być członkiem PUSKK – Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Kobudo czyli mieć aktualną legitymację członkowską na dany rok
 • musi mieć opłacone wszystkie składki członkowskie
 • przystępuje do egzaminu w czarno-białym Gi (czarna bluza, białe spodnie) z emblematem 'W.O.F kobudo’ na lewej piersi, przepasany odpowiednim kolorem pasa zgodnym z posiadanym stopniem szkolnym
 • przystępuje do egzaminu z własną bronią posiadającą odpowiednie parametry i będącą w dobrym stanie technicznym

Co jest przedmiotem egzaminu?

 • znajomość materiału obowiązującego na dany stopień
 • ocenie podlega również technika, postawa, szybkość, kime, timing, ducha walki, łączenie technik i sabaki udoskonalane z każdym kolejnym stopniem
 • znajomość komend i nazewnictwa technik po japońsku oraz samodzielne ich wydawanie
 • sprawność, zwinność, kondycja i elastyczność fizyczna doskonalona z każdym kolejnym stopniem

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

1 DAN – tytuł Yu Shikaku

KATAKATA KUMIWAZADODATKOWE
czas – min. 1 rok od 1 kyu
wiek – min. 18 lat
udział w stażu krajowym i międzynarodowym
BOChoun No Kun Shushi No Kun
SAI Sai Kihon Ichi
TONKUWAMatayoshi No Tunkuwa Dai Ichi
NUNCHAKU Nunchaku Dai Ichi

2 DAN – tytuł Sho Shikaku

KATAKATA KUMIWAZAHOJOUNDODODATKOWE
czas – min. 2 rok od 1 dan
wiek – min. 21 lat
udział w stażach krajowych i międzynarodowych
BOSakugawa No Kun Choun No Kun
SAIMatayoshi No Sai Dai Ni (San Cho Sai) Sai Hojoundo San
NUNCHAKUNunchaku Dai Ni

3 DAN – tytuł Jun Shihan

KATAKATA OYOKATA KUMIWAZAHOJOUNDODODATKOWE
czas – min. 3 lata od 2 dan
wiek – min. 24 lata
udział w stażach krajowych i międzynarodowych
BO Chikin Bo (Tsuken No Kun) TAK Sakugawa No Kun
TONKUWA Matayoshi No Tunkuwa Dai Ni TAK
SANSETSUKONSansetsukon Hojoundo Ichi
JOJo Jutsu
SAITAK

4 DAN – tytuł Shihan

KATAKATA KUMIWAZAKATA OYOHOJOUNDODODATKOWE
czas – min. 4 lata od 3 dan
wiek – min. 28 lat
udział w stażach krajowych i międzynarodowych, również poza Polską
BO Shiishi No Kun Chikin Bo
SANSETSUKONHakuho TAK
KAMAKama Hojoundo Ichi
NUNTINunti
JOTAK

5 DAN – tytuł Jun Renshi

KATAKATA KUMIWAZAKATA OYOHOJOUNDODODATKOWE
czas – min. 5 lat od 4 dan
wiek – min. 33 lata
udział w stażach krajowych i międzynarodowych, również poza Polską
BO Shiishi No Kun
SAIShinbaru No Sai
EKU Chikin Akachu No Eku Di TAK
KAMAKama No Ti
TIMBEITimbei Hojoundo Ichi
JOTAK
NUNTITAK

6 DAN – tytuł Renshi

KATAKATA OYOROZMOWA O KOBUDODODATKOWE
czas – min. 6 lat od 5 dan
wiek – min. 40 lat
udział w stażach krajowych i międzynarodowych, również poza Polską oraz w stażu na Okinawie
KWEEKwee No Ti TAK
TIMBEITimbei No Kata TAK
KAMATAK
Wybrane kataTAK

7 DAN – tytuł Jun Kyoshi

KATAROZMOWA O KOBUDODODATKOWE
czas – min. 7 lat od 6 dan
wiek – min. 47 lat
udział w stażach krajowych i międzynarodowych, również poza Polską oraz w stażu na Okinawie
KAMAHimotsuki
TEKKOTekko
Wybrane kata z – kwee, eku, kamaTAK

8 DAN – tytuł Kyoshi

KATAROZMOWA O KOBUDODODATKOWE
czas – min. 8 lat od 7 dan
wiek – min. 55 lat
udział w stażach krajowych i międzynarodowych, również poza Polską oraz w stażu na Okinawie
Dwa dowolne kataTAK
Kenyu Chinen
9 dan Okinawa Kobudo

9 DAN – tytuł Jun Hanshi

 • czas – min. 9 lat od 8 dan
 • wiek – min. 64 lata
 • Kompleksowy udział w stażach krajowych i międzynarodowych

PRZYZNAWANY ZA ZASŁUGI DLA OKINAWA KOBUDO

10 DAN – tytuł Hanshi

 • czas – min. 10 lat od 9 dan
 • wiek – min. 75 lat

PRZYZNAWANY ZA ZASŁUGI DLA KOBUDO

Wszystkie informacje pochodzą z Wymagań egzaminacyjnych Okinawa Kobudo PUSKK.