KOBUDO – WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE UCZNIOWSKIE KYU – DOROŚLI

Twórcą wymagań egzaminacyjnych Okinawa Kobudo jest mistrz – kyoshi Kenyu Chinen. Sensei Kenyu Chinen rozpoczął treningi Kobudo w 1962 roku u mistrza Shinpo Matayoshi (10 dan) – sukcesora rodzinnej linii Matayoshi, twórców Okinawa Kobudo. Pod okiem swojego nauczyciela trenowała 35 lat zyskując przydomek ’Matayoshi student number one’, stając się najważniejszym przedstawicielem piątej generacji Kobudo: Shintoku Matayoshi – Shinko Matayoshi – Shinpo Matayoshi – Kenyu Chinen. Wymagania egzaminacyjne W.O.F./PUSKK Kobudo są technikami wypracowanymi przez wiele pokoleń mistrzów. Ułożone zostały w logiczną całość gwarantującą odpowiedni poziom wyszkolenia. Główne kata i ich interpretacja jest dziełem rodziny Matayoshi, ale kilka kata – sansetsukon Hahuko, Bo Kihon Ichi, Bo Kihon Ni zosyały skonstruowane przez sensei Kenyu Chinen i włączone do systemu Kobudo rodziny Matayoshi. Podobnie niektóre kihony. Obecny ich kształt zatwierdzony został w 1993 r. w momencie utworzenia World Oshukai Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation.

Informacje i wymagania wstępne

Członkowie Klubu Okinawa Karate-do do egzaminu przystępują za zgodą senseia prowadzącego – Zbigniewa Wójcika. Dotyczy to również wszystkich stopni mistrzowskich, których egzamin odbywa się corocznie i jest przeprowadzany przez głównego instruktora PUSKK – kyoshi Aleksander Staniszew.

Status stażu krajowego posiada staż prowadzony przez głównego instruktora PUSKK – kyoshi Aleksander Staniszew, a staż międzynarodowy przez głównego instruktora W.O.F. – hanshi Kenyu Chinen.

Jedynym potwierdzeniem posiadanego stopnia szkolnego kyu jest Certyfikat wydany przez PUSKK – jest to unikalny dokument, bowiem jego metryka wywodzi się w prostej linii od założyciela Karate i jednocześnie założyciela Shorin-Ryu – mistrza Sokona 'Bushi’ Matsumury.

Osoba zdająca

  • musi być członkiem PUSKK – Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Kobudo czyli mieć aktualną legitymację członkowską na dany rok
  • musi mieć opłacone wszystkie składki członkowskie
  • przystępuje do egzaminu w czarno-białym Gi (czarna bluza, białe spodnie) z emblematem 'W.O.F kobudo’ na lewej piersi, przepasany odpowiednim kolorem pasa zgodnym z posiadanym stopniem szkolnym
  • przystępuje do egzaminu z własną bronią posiadającą odpowiednie parametry i będącą w dobrym stanie technicznym

Co jest przedmiotem egzaminu?

  • znajomość materiału obowiązującego na dany stopień, ale i materiału na wszystkie wcześniejsze stopnie, z wyjątkiem pierwszego egzaminu
  • ocenie podlega również technika, postawa, szybkość, kime, timing, ducha walki, łączenie technik i sabaki udoskonalane z każdym kolejnym stopniem
  • znajomość komend i nazewnictwa technik po japońsku oraz samodzielne ich wydawanie
  • sprawność, zwinność, kondycja i elastyczność fizyczna doskonalona z każdym kolejnym stopniem

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

5 kyu – Gokyu

KATAKUMIWAZAHOJOUNDO KUMIDODATKOWE
min. 3 miesiące od rozpoczęcia treningów
BO Bo Kihon Ichi Bo Kikon Ichi Bo Hojoudo Ichi Kumi Bo Ichi

4 kyu – Yonkyu

KATAKUMIWAZAHOJOUNDO KUMIDODATKOWE
min. 6 miesięcy od 5 kyu
BOBo Kihon Ni Bo Kihon Ni Bo Hojoundo Ni Kumi Bo Ni
SAISai Hojoundo Ichi

3 kyu – Sankyu

KATAKUMIWAZAHOJOUNDO KUMIDODATKOWE
min. 6 miesięcy od 4 kyu
BOBo Hojoundo San
SAISai Kihon Ichi Sai Hojoundo Ni
TUNKUWA Tunkuwa Hojoundo Ichi

2 kyu – Nikyu

KATAKUMIWAZABUNKAIHOJOUNDO KUMIDODATKOWE
min. 8 miesięcy od 3 kyu
BO Kumi Bo San
SAISai Kihon Ichi
TUNKUWA Tunkuwa Kihon Ichi
NUNCHAKUNunchaku Hojoundo Ichi

1 kyu – Ichikyu

KATAKUMIWAZABUNKAIHOJOUNDO KUMIHOJOUNDODODATKOWE
min. 10 miesięcy od 2 kyu
wiek – min. 16 lat
udział w stażu krajowym

BOShushi No Kun
SAI Matayoshi No Sai Dai Ichi
TUNKUWA Tunkuwa Kihon Ichi
NUNCHAKUNunchaku Hojoundo Ni

Wszystkie informacje pochodzą z Wymagań Egzaminacyjnych Okinawa Kobudo PUSKK.