KARATE – WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE MISTRZOWSKIE DAN

Twórcą wymagań egzaminacyjnych Okinawa Shorin-Ryu Karate-Do jest sensei – kyoshi Kenyu Chinen. Jest on jedynym mistrzem Okinawa Shorin-Ryu Karate, który jest przedstawicielem piątej generacji Shorin-Ryu – najstarszej linii oryginalnego karate – Matsumura – Itosu – Chibana (Miyahira, Nakazato) – Chinen. Wymagania egzaminacyjne W.O.F./PUSKK Shorin-Ryu są technikami wypracowanymi przez wiele pokoleń mistrzów. Ułożone zostały w logiczną całość gwarantującą odpowiedni poziom wyszkolenia. Obecny ich kształt zatwierdzony został w 1993 r. w momencie utworzenia World Oshukai Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation.

Informacje i wymagania wstępne

Członkowie Klubu Okinawa Karate-do do egzaminu przystępują za zgodą senseia prowadzącego – Zbigniewa Wójcika. Dotyczy to również wszystkich stopni mistrzowskich, których egzamin odbywa się corocznie i jest przeprowadzany przez głównego instruktora PUSKK – kyoshi Aleksander Staniszew.

Warunkiem obowiązkowym dla członków klubu jest również uczestnictwo Centralnym Kongresie Karate PUSKK w tym samym sezonie treningowym co egzamin.

Status stażu krajowego posiada staż prowadzony przez głównego instruktora PUSKK – kyoshi Aleksander Staniszew, a staż międzynarodowy przez głównego instruktora W.O.F. – hanshi Kenyu Chinen.

Jedynym potwierdzeniem posiadanego stopnia szkolnego kyu jest certyfikat wydany przez PUSKK – jest to unikalny dokument, bowiem jego metryka wywodzi się w prostej linii od założyciela karate i jednocześnie założyciela Shorin-Ryu – mistrza Sokona 'Bushi’ Matsumury.

Osoba zdająca

 • musi być członkiem PUSKK – Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Kobudo – co potwierdza posiadając aktualną legitymację członkowską na dany rok
 • musi mieć opłacone wszystkie składki członkowskie
 • przystępuje do egzaminu w białym Gi z emblematem 'W.O.F karate’ na lewej piersi i pasem w odpowiednim kolorze do posiadanego stopnia

Co jest przedmiotem egzaminu?

 • znajomość materiału obowiązującego na dany stopień
 • ocenie podlega również technika, postawa, szybkość, kime, timing, duch walki, łączenie technik i sabaki – wszystkie te elementy udoskonalane z każdym kolejnym stopniem
 • znajomość komend i nazewnictwa technik po japońsku oraz samodzielne ich wydawanie
 • sprawność, zwinność, kondycja i elastyczność fizyczna doskonalona z każdym kolejnym stopniem

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

1 DAN – tytuł Yu Shikaku

minimum 1 rok od uzyskania 1 kyu, minimum 18 lat, udział w stażu krajowym (kongres PUSSK) i międzynarodowym

 • KATA – Naichanchi Shodan, Itosu Passai oraz jedno wybrane przez egzaminatora z : Pinan Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan
 • KATA KUMIWAZA – Itosu Passai
 • BUNKAI – Pinan Godan
 • KUMITE – Dojo kumite 2×2 min

2 DAN – tytuł Sho Shikaku

minimum 2 lata od uzyskania 1 dan, minimum 21 lat, udział w stażach krajowych i międzynarodowych

 • KATA – Naichanchi Nidan, Matsumura Passai
 • KATA KUMIWAZA – Matsumura Passai
 • BUNKAI – Itosu Passai
 • KUMITE – Dojo kumite 2×2 min.

3 DAN – tytuł Jun Shihan

minimum 3 lata od uzyskania 2 dan, minimum 24 lata, udział w stażach krajowych i międzynarodowych

 • KATA – Naichinchi Sandan, Kushanku Sho
 • KATA KUMIWAZA – Kushanku Sho
 • BUNKAI – Matsumura Passai
 • KUMITE – Dojo kumite 2×2 min

4 DAN – tytuł Shihan

minimum 4 lata od uzyskania 3 dan, minimum 28 lata, udział w stażach krajowych i międzynarodowych (w tym w stażu poza Polską)

 • KATA – Kushanku Dai, Chinto
 • KATA KUMIWAZA – Kushanku Sho
 • BUNKAI – Kushanku Sho
 • KUMITE – Dojo kumite 1×2 min

5 DAN –tytuł Jun Renshi

minimum 5 lata od uzyskania 33 dan, minimum 28 lata, udział w stażach krajowych i międzynarodowych (w tym w stażu poza Polską)

 • KATA – Chinto, Gojushiho
 • KATA KUMIWAZA – Chinto
 • BUNKAI – Kushanku Dai
 • KUMITE – Dojo Kumite 1×2 min

6 DAN – tytuł Renshi

minimum 6 lata od uzyskania 5 dan, minimum 40 lata, udział w stażach krajowych i międzynarodowych (w tym w stażu poza Polską i na Okinawie)

 • KATA – Gojushiho
 • KATA KUMIWAZA – Gojushiho
 • BUNKAI – Chinto
 • KUMITE – Dojo Kumite 1×2 min

7 DAN – tytuł Jun Kyoshi

minimum 7 lata od uzyskania 6 dan, minimum 47 lata, udział w stażach krajowych i międzynarodowych (w tym w stażu poza Polską i na Okinawie)

 • KATA – Kushanku Dai, Chinto, Gojushiho – jedno wybrane przez egzaminatora
 • BUNKAI – Gojushiho
 • KATA OYO – dowolne
 • ROZMOWA O KARATEDO

8 DAN – tytuł Kyoshi

minimum 8 lata od uzyskania 7 dan, minimum 55 lata, udział w stażach krajowych i międzynarodowych (w tym w stażu poza Polską i na Okinawie)

 • KATA – dowolne
 • BUNKAI – dowolny
 • ROZMOWA O KARATEDO
Kenyu Chinen
9 dan Okinawa Shorin-Ryu Karate

9 DAN – tytuł Jun Hanshi

minimum 9 lata od uzyskania 8 dan, minimum 64 lata, kompleksowy udział w stażach krajowych i międzynarodowych (w tym na Okinawie)

PRZYZNAWANY ZA ZASŁUGI DLA OKINAWA SHORIN-RYU KARATE

10 DAN – tytuł Hanshi

minimum 10 lat od uzyskania 9 dan, minimum 75 lata

PRZYZNAWANY ZA ZASŁUGI DLA OKINAWA SHORIN-RYU KARATE

Wszystkie informacje pochodzą z Wymagań egzaminacyjnych Okinawa Kobudo PUSKK.